Informatie over de pilotDe moderne stad hangt vol sensoren. Sensoren zijn digitale zintuigen die data verzamelen over het gedrag - of de gevolgen van gedrag, zoals luchtkwaliteit van bewoners en bezoekers van de stad. Hiervoor bestaan maatschappelijk gedreven redenen, zoals de doorstroming van het verkeer, maar ook commerciële redenen, zoals wifi-tracking. Waar de sensoren hangen, wat ze precies meten en wat er met de verzamelde gegevens gebeurt, is vaak onduidelijk.


Wat doet een sensorenregister, voor wie is het bedoeld?

Het Sensorenregister is bedoeld voor alle personen die gebruik maken van de publieke ruimte, omdat ze hier wonen, werken of op bezoek zijn. Het Sensorenregister bevat overigens niet de sensordata zelf, maar slechts de meta-informatie, zoals de locatie, eigenaar en type sensor. Alle verzamelde data zijn met behulp van een viewer te zien. Het is nog maar de vraag of we echt een sensorenregister nodig hebben of dat we op een andere manier de meta-informatie van sensoren toegankelijk kunnen maken.

Waarom deze pilot?

Gemeente Eindhoven en het Kadaster hebben een pilot voor het Sensorenregister opgezet voor vaste sensoren in de openbare ruimte in Eindhoven, met het Stratumseind als startlocatie. Het doel van de pilot is om de gebruiksvriendelijkheid en behoefte aan registratie van sensoren in de openbare ruimte te toetsen. Wij zijn ook nieuwsgierig of de viewer met informatie over sensoren voldoende informatie aan de gebruikers van de openbare ruimte geeft.

Hoe kun jij ons helpen?

Als jij wilt weten waar sensoren hangen in de openbare ruimte en wat zij doen; ga dan naar de viewer en kijk of je voor jou relevante informatie kan vinden. Jouw mening, suggesties, ideeën kun je met behulp van de feedbackknop met ons delen.

Als jij zelf een sensor hebt en die wilt registreren; ga naar registreren en volg de stappen. Jouw mening en bevindingen kun je met behulp van de feedbackknop met ons delen.

Hoe verder?

Gemeente Eindhoven en het Kadaster verzamelen alle opmerkingen, suggesties en ideeën. Vervolgens gaan we de bètaversie finetunen en weer toetsen. Wij delen onze kennis met tal van partijen die ook interesse hebben in het 'meten in de openbare ruimte'. Hiervoor organiseren we brede bijeenkomsten samen met de NEN SAG-SC waarin tal van organisaties zitting hebben, zoals overheden, marktpartijen en kennisinstituten. Afhankelijk van de bevindingen gaan we gezamenlijk bepalen of een landelijk sensorenregister nodig is.

Alvast bedankt voor jullie hulp en samenwerking!